Fortknox och Speedledger jämförelse

Har du funderat på att investera i ett bokföringsprogram för din verksamhet men är osäker på vilket? Här går vi igenom två av de stora och hur de skiljer sig mot varandra.

Bokföring för småföretagare

Bokföring är inte bara ett nödvändigt måste – utan det kan vara ett stöd i din dagliga verksamhet för att fatta rätt beslut. Att starta ett företag utan bokföring är förbjudet – av goda anledning. Det är lite som att vara kapten på sitt skepp utan styrman, det går bra att segla – men man vet inte vart det bär av.

För att hjälpa dig har jag därför gjort denna sammanställning där jag jämför två av de stora bokföringsprogramen. SpeedLedger är framtagen som en produkt för E-bokring genom Swedbank och Sveriges sparbanker. Det underlättare alltså att vara kund hos Swedbank om denna tjänst ska användas.  SpeedLedger är väldigt enkel att använda – den är framtagen främst för småföretagare som driver små verksamheter.

Kollar vi på FortKnox så anser jag att den går att använda för lite större företag. Den innehåller en hel mängd funktioner såsom: ”Ta betalt av dina kunder”, ”Betala dina fakturor”, ”Betala lön till dina anställda”,  ”Deklagarera och rapportera”, ”Ordning bland kvitton och inköp” medmera. FortNox ekonomisystem har alltså tagit ett helhetsgrepp runt redovisningen och strävar efter att hjälpa dig som småföretagare att enkelt sköta din löpande verksamhet.

 

Jämfört med andra program som t.ex. Visma eEkonomi ligger dessa program lägre i pris. Däremot erbjuder Visma istället en intelligent och lättförståelig panel där man har koll på sina löpande intäkter, kostnader och likividtetsprognos. Det blir på så vis enkelt att göra månadsvisa avstämning av sina utstående fakturor. Detta är extra viktigt för småföretagare eftersom likviditeten ibland kan vara begränsad.

Bästa bokföringsprogrammet

Vilket som faktiskt är det bästa bokföringsprogrammet 2017 är en subjektiv sak. Idag är alla program mycket avancerade och tillgodoser ofta de behov småföretagare har. Det som kan bli viktigt är att se om eventuell nuvarande redovisningsbyrå är bekant med systemet man planerar att använda, men även om programvaran innehåller den funktionalitet man behöver. Grundläggande saker som offerthantering har dock samtliga E-bokföringsprogram stöd för år 2017.

Om du drivers ett serviceföretag är det däremot väldigt viktigt att registrera arbetstid. Här har SpeedLedger en stor nackdel på så vis att du inte kan koppla tidsrapportering till din övriga administration. Detta medför att du har svårt att kontrollera dina intäkter mot kostnader och slå ut det på hela verksamheten.

Stöd för kreditupplysningar

Genom upplysningscentralen kan man göra kreditupplysningar för att reda på kundens betalningsförmåga. Detta kan man göra på egen  hand, men underlättare såklart om det är integrerat i funktionaliteten hos bokföringsprogrammet. Här har FortKnox ett övertag på så vis att det tillåter kreditupplysningar direkt i gränssnittet. SpeedLedger har tyvärr inte kommit lika långt på området, men är säkert något som banksamarbetet Swedbank/Sparbankerna planerar att ta fram.

Sammanfattningsvis så anser jag att FortKnox är en bättre programvara för året 2017 på grund av sin modulära uppbyggnad (man kopplar på de funktioner man behöver), sitt stöd för kreditupplysningar och tidsrapportering samt att det är fristående från Swedbank. Som bekant använder många SEB som företagsbank vad gäller småföretagande i Sverige.

 

# # #

16 december, 2017

Kommentera