Ett en professionell bokföringsmjukvara kan hjälpa ditt företag att växa – det är ingen hemlighet.

Ut av flera olika faktorer som visar på tillväxt i verksamhet är nettoresultatet det enskilt viktigaste faktorn huruvida bolaget blir framgångsrikt. Det är alltså efter vi har tagit hänsyn till de operationella kostnaderna som vi faktiskt får fram den gröna siffran ”Vinst”. Ett bra program gör det väldigt enkelt för dig som företagare att genomföra alla kalkyler och ger dig rätt förutsättning för att styra din verksamhet i rätt riktning.

Om du i första led är ute efter det absolut bästa bokföringsprogrammet för små företag, så är det viktigt att du verkligen ser till att den uppfyller de krav som du ställer på det. Den måste alltså på ett tillförlitligt och exakt sätt visa detaljerna för förluster, kostnader och nettovinst. Jag kommer gå igenom i nästa del i artikeln vad du bör tänka på.

Vad tänka på vid val av bokföringsprogram?

1. Underlätta ditt bokföringsarbete

Nästan inga verksamheter använder manuellt pappersarbete för bokföring. Problemet är dock att många bolag använder föråldrade bokföringsprogram som inte har de huvudegenskaper som krävs för att göra det dagliga arbetet så lätt som möjligt.  Till exempel, äldre program har inte möjligheten att ta emot uppdateringar online, utan man fick vad man köpte. Detta innebär stora problem vid uppdateringar av lagstiftningen där kalkylerna ibland kan vara extremt komplexa. Moderna program är byggda för att få automatiska uppdatering kontinuerligt. Man behöver alltså inte längre köpa ny mjukvara vart femte år, bara man väljer rätt program från början.

2. Skapa rapporter snabbt – spara tid

I takt med med att ekonomiprogrammen blivit allt bättre tar det betydligt mycket mindre tid att få jobbet gjort. Man kan skapa balansräkningar, likviditetsrapporter och exportera all bokföring väldigt enkelt. Tiden du sparar på detta kan du göra annat som gynnar dig – att tjäna pengar till bolaget. För det är vad som driver många småföretagare – inte sant? Att spara tid är att spara pengar, det känner vi alla till.

3. Säker redovisning

Ingen skulle vilja att bokföringen hamnar på fel ställe, det skulle kunna leda till stora negativa konsekvenser för verksamheten. En bra mjukvara kommer med ett starkt skydd mot intrång och krypterar data så ingen utomstående kan ta del av den. Idag finns det många sätt att bryta krypteringar, därför är det viktigt att ditt bokföringsprogram är nytt och uppdaterat, annars riskerar du att data om bolaget faller i fel händer.

4. Exakt bokföring

Det medför allvarliga konsekvenser om bokföringen är fylld med missar och felberäkningar. De bästa bokföringsprogrammen innehåller därför en mängd olika stöd för att försäkra dig om att det inte blir fel. Funktioner som löpande rättar ditt arbete, ger dig förslag på vad du ska fylla i cellerna, vilket konto du ska boka på etc.  Detta är helt nödvändigt för att du som egenföretagare snabbt ska hitta rätt när du gör bokföringen utan att det blir fel.

5. Hitta ett ekonomiprogram som klarar expansion i företaget

Vad händer om ditt företag växer? Vad händer om personalstyrkan blir större? Att byta system är en väldigt kostsam, tidsödande och jobbig process. När man väljer program ska man därför säkerställa att programvaran även stödjer större organisationer och på ett enkelt sätt kan skalas upp i takt med att verksamheten växer. Detta är något som alla de större ekonomiprogrammen klarar av (Visma, FortKnox, SpeedLedger och så vidare). Jag rekommenderar däremot att du kontaktar företaget och bildar dig en egen uppfattning om hur priserna och supporten ser ut hos respektive leverantör av bokföringsprogram.

# # #

10 januari, 2018

Kommentera